logo header arhiv

Радионица „Цео свет је учионица“

Дана 23.9.2021 и 23.9.2021 године Историјски архив Бела Црква посетили су ученици првог и другог разреда Белоцркванске гимназије и економске школе из Беле Цркве, и ученици петог разреда  Основне школе Жарко Зрењанин из Беле Цркве. 

У оквиру радионице „ Цео свет је учионица“ ученици су на почетку  упознати   са историјатом  оснивања Историјског архива у Белој Цркви. Кроз  тематско предавање ученици су упознати са делатношћу и радом архива као установе културе. Поред законодавне улоге, истакнута је и историјска , културна, и просветна улога архива. 

Ученицима је показана архивска грађа , архивска документа  и књиге, новине, плакати из периода од 18-20. века, на латинском, немачком, мађарском и српском језику, само део од око 4000 дужних метара архивске грађе која се  чува у Историјском архиву   Бела Црква.  

Ово је била јединствена прилика да многи од њих по први пут погледају и прочитају неки документ и тиме направе прве самосталне истраживачке кораке. 

На крају  имали су и прилику да завире у архивске депое и сами виде начин и услове у којима се чува архивска грађа.

Посета основношколаца архиву у склопу радионице "Цео свет је учионица"

У оквиру  вишегодишње сарадње  Историјског архива Бела Црква са Основним школама,  одржане су  26. и 27.9.2017. две радионице за ученике  В1 и В2 разреда.

Едукативна радионица овог Архива под називом "Цео свет је учионица", у сарадњи са наставницом историје Данијелом Васић -Стефановић, омогућава младој публици да упозна вредност културне баштине која се налази у нашем Архиву. 

Кратка и садржајна уводна предавања од стране радника Архива упознају децу са завичајном историјом, као и на који начин им ово културно благо, тј. информације, могу бити доступне путем истраживања архивске грађе.

Млади и радознали посетиоци су били упознати са основним подацима функционисања архивског посла, као и архивских специфичних термина. Обиласци депоа су посебно значајни и интересантни деци, јер им се током обилазака објашњава и показује где и како се чува архивска грађа, где се заприма (пријемни депо). Деца посећују и библиотеку - читаоницу и оделјење за дигитализацију докумената.

По завршетку обиласка Архива, деца су учествовала у дискусији која је осмишлјена у форми питања и понуђених одговора, да би се потврдило знање и информације које су усвојили током трајања овог интересантног начина учења.

Посета ђака Школе плус и гостију из Румуније

У понедељак 14. новембра 2016. године ученици „Школе плус“ и основне школе „Атанасие Кожокару“ из Пожежене у Румунији посетили су Историјски архив Бела Цркве. 

Том приликом посетиоци су сазнали више о културно историјској баштини коју Архив чува , завичајној историји и архивској служби уопште.

Такође су видели и неке од докумената који се налазе у Архиву а обишли су и депое у којима се чува архивска грађа .

За странке

Служба за информације Историјског архива Бела Црква, пружање помоћи, пријем молби, издавање уверења, потврда, оверених преписа или копија

Рад са истраживачима и страним држављанима

Стављање на располагање архивске грађе, пружање стручне помоћи истраживачима, коришћење стручне библиотеке, израда копија

Регистратуре

Стручни надзор и заштита архивске грађе, одабирање архивске грађе и излучивање безвредног регистратурског материјала, преузимање грађе

Фондови и збирке

У депоима Архива чува се 3903 метара архивске грађе, у оквиру 657 фондова и збирки, исана је на српском, мађарском и немачком језику.