logo header arhiv

Управни и надзорни одбор

Управни одбор Историјског архива Бела Црква

 Председник Управног одбора:

1. Снежана Стаменковић

Чланови Управног одбора:

2. Тамара Гојковић

3. Марија Бисерчић

4. Магдалена Тошић

5. Тамаш Фодор

6. Илија Јовановић

7. Милан Белобабић

Пословник о раду Управног одбора (1,05МВ)

Надзорни одбор Историјског архива Бела Црква

Председник Надзорног одбора:

1.Ивана Милосављевић 

Чланови надзорног одбора:

2.Раде Сурла  

3. Мирјана Стојаковић

4. Хајналка Кризбаи

5. Марко Лазаревић

Пословник о раду Надзорног одбора (1,00МВ)

За странке

Служба за информације Историјског архива Бела Црква, пружање помоћи, пријем молби, издавање уверења, потврда, оверених преписа или копија

Рад са истраживачима и страним држављанима

Стављање на располагање архивске грађе, пружање стручне помоћи истраживачима, коришћење стручне библиотеке, израда копија

Регистратуре

Стручни надзор и заштита архивске грађе, одабирање архивске грађе и излучивање безвредног регистратурског материјала, преузимање грађе

Фондови и збирке

У депоима Архива чува се 3903 метара архивске грађе, у оквиру 657 фондова и збирки, исана је на српском, мађарском и немачком језику.