logo header arhiv

Промоција књиге „Уснућа за путе недоходе“

Промоција књиге „Уснућа за путе недоходе“

Добро дошли!

У уторак, 14. маја 2024, у свечаној сали Историјског архива Бела Црква, одржаће се промоција књиге „Уснућа за путе недоходе“ или "О феномену смрти из етнолошко-антрополошке литературе, пропраћено архивском грађом".

За странке

Служба за информације Историјског архива Бела Црква, пружање помоћи, пријем молби, издавање уверења, потврда, оверених преписа или копија

Рад са истраживачима и страним држављанима

Стављање на располагање архивске грађе, пружање стручне помоћи истраживачима, коришћење стручне библиотеке, израда копија

Регистратуре

Стручни надзор и заштита архивске грађе, одабирање архивске грађе и излучивање безвредног регистратурског материјала, преузимање грађе

Фондови и збирке

У депоима Архива чува се 3903 метара архивске грађе, у оквиру 657 фондова и збирки, исана је на српском, мађарском и немачком језику.