Реализовани пројекти Историјског архива Бела Црква

Историјском архиву Бела Црква одобрена су средства за два пројекта реализована путем конкурса која су расписали Министарство културе и информисања и Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, 2021. године. 

Оба пројекта – „Заштита архивске грађе у Историјском архиву Бела Црква“ и „Обнова и заштита фасаде и дрвенарије на згради Историјског архива Бела Црква“ – реализована су у планираном року.

Одобреним средствима обновљена је фасада, постављена су нова прозорска крила на место пређашњих, оштећених, а уз то је и заштићена дрвенарија на згради Историјског архива.