logo header arhiv

Посета ђака Школе плус и гостију из Румуније

Посета ђака Школе плус и гостију из Румуније

У понедељак 14. новембра 2016. године ученици „Школе плус“ и основне школе „Атанасие Кожокару“ из Пожежене у Румунији посетили су Историјски архив Бела Цркве. 

Том приликом посетиоци су сазнали више о културно историјској баштини коју Архив чува , завичајној историји и архивској служби уопште.

Такође су видели и неке од докумената који се налазе у Архиву а обишли су и депое у којима се чува архивска грађа .

За странке

Служба за информације Историјског архива Бела Црква, пружање помоћи, пријем молби, издавање уверења, потврда, оверених преписа или копија

Рад са истраживачима и страним држављанима

Стављање на располагање архивске грађе, пружање стручне помоћи истраживачима, коришћење стручне библиотеке, израда копија

Регистратуре

Стручни надзор и заштита архивске грађе, одабирање архивске грађе и излучивање безвредног регистратурског материјала, преузимање грађе

Фондови и збирке

У депоима Архива чува се 3903 метара архивске грађе, у оквиру 657 фондова и збирки, исана је на српском, мађарском и немачком језику.