logo header arhiv

Радионица „Цео свет је учионица“

Радионица „Цео свет је учионица“

Дана 23.9.2021 и 23.9.2021 године Историјски архив Бела Црква посетили су ученици првог и другог разреда Белоцркванске гимназије и економске школе из Беле Цркве, и ученици петог разреда  Основне школе Жарко Зрењанин из Беле Цркве. 

У оквиру радионице „ Цео свет је учионица“ ученици су на почетку  упознати   са историјатом  оснивања Историјског архива у Белој Цркви. Кроз  тематско предавање ученици су упознати са делатношћу и радом архива као установе културе. Поред законодавне улоге, истакнута је и историјска , културна, и просветна улога архива. 

Ученицима је показана архивска грађа , архивска документа  и књиге, новине, плакати из периода од 18-20. века, на латинском, немачком, мађарском и српском језику, само део од око 4000 дужних метара архивске грађе која се  чува у Историјском архиву   Бела Црква.  

Ово је била јединствена прилика да многи од њих по први пут погледају и прочитају неки документ и тиме направе прве самосталне истраживачке кораке. 

На крају  имали су и прилику да завире у архивске депое и сами виде начин и услове у којима се чува архивска грађа.

За странке

Служба за информације Историјског архива Бела Црква, пружање помоћи, пријем молби, издавање уверења, потврда, оверених преписа или копија

Рад са истраживачима и страним држављанима

Стављање на располагање архивске грађе, пружање стручне помоћи истраживачима, коришћење стручне библиотеке, израда копија

Регистратуре

Стручни надзор и заштита архивске грађе, одабирање архивске грађе и излучивање безвредног регистратурског материјала, преузимање грађе

Фондови и збирке

У депоима Архива чува се 3903 метара архивске грађе, у оквиру 657 фондова и збирки, исана је на српском, мађарском и немачком језику.