logo header arhiv

Фондови и збирке

У надлежности Историјског архива Бела Црква  налази се архивска грађа и регистратурски материјал органа друштвено-политичких заједница, радних и других организација и приватних лица, који су деловали и делују на подручју за које је Архив територијално надлежан - подручје општине Бела Црква, града Вршца и општин Пландиште.

У депоима Архива чува се 3903 метара архивске грађе, у оквиру 657 фондова и збирки. Временски распон грађе је од 1764. до 2011. године. Од тог броја, укупно 495 фондова су регистратурски сређени (у укупној количини од 2255 метра дужних).

За ове фондове су сачињена научно-информативна средства у виду сумарног инвентара. Архивска грађа коју чувамо, писана је на српском, мађарском и немачком језику.

Преузмите документа

  Регистар архивских фондова и збирки Историјског архива Бела Црква (564 KB)

Списак црквених матичних књига које се налазе у Историјском архиву  Бела Црква (154KB)


За странке

Служба за информације Историјског архива Бела Црква, пружање помоћи, пријем молби, издавање уверења, потврда, оверених преписа или копија

Рад са истраживачима и страним држављанима

Стављање на располагање архивске грађе, пружање стручне помоћи истраживачима, коришћење стручне библиотеке, израда копија

Регистратуре

Стручни надзор и заштита архивске грађе, одабирање архивске грађе и излучивање безвредног регистратурског материјала, преузимање грађе

Фондови и збирке

У депоима Архива чува се 3903 метара архивске грађе, у оквиру 657 фондова и збирки, исана је на српском, мађарском и немачком језику.