logo header arhiv

Реализовани пројекти Историјског архива Бела Црква

Реализовани пројекти Историјског архива Бела Црква

Историјском архиву Бела Црква одобрена су средства за два пројекта реализована путем конкурса која су расписали Министарство културе и информисања и Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, 2021. године. 

Оба пројекта – „Заштита архивске грађе у Историјском архиву Бела Црква“ и „Обнова и заштита фасаде и дрвенарије на згради Историјског архива Бела Црква“ – реализована су у планираном року.

Одобреним средствима обновљена је фасада, постављена су нова прозорска крила на место пређашњих, оштећених, а уз то је и заштићена дрвенарија на згради Историјског архива.

За странке

Служба за информације Историјског архива Бела Црква, пружање помоћи, пријем молби, издавање уверења, потврда, оверених преписа или копија

Рад са истраживачима и страним држављанима

Стављање на располагање архивске грађе, пружање стручне помоћи истраживачима, коришћење стручне библиотеке, израда копија

Регистратуре

Стручни надзор и заштита архивске грађе, одабирање архивске грађе и излучивање безвредног регистратурског материјала, преузимање грађе

Фондови и збирке

У депоима Архива чува се 3903 метара архивске грађе, у оквиру 657 фондова и збирки, исана је на српском, мађарском и немачком језику.