logo header arhiv

Комисија за стручни надзор над радом архива у АПВ у  посети Историјском архиву Бела Црква

Комисија за стручни надзор над радом архива у АПВ у посети Историјском архиву Бела Црква

10.11.2023. Историјски архив Бела Црква је посетила Комисија Архива Војводине, матичне установе заштите архивске грађе за територију АПВ, у складу са одредбама Закона о архивској грађи и архивској делатности. 

Комисија, коју су сачињавали Милена Поповић Субић, Љиљана Дожић, Илдико Мергеш и Владимир Иванишевић, спровела је надзор извршења рада службе за сређивање, обраду и заштиту архивске грађе, као и послова на дигитализацији архивске грађе у овом Архиву.

Дугогодишња сарадња са новосадским колегама је и овог пута допринела квалитетној комуникацији. Такође, размењене су корисне информације, савети и новости које се тичу сложене тематике каква је архивска делатност.

За кратко време, уиграни тимови Архива Војводине и Историјског архива Бела Црква су кроз увид извршеног посла дошли до позитивних закључака и договора о будућим сусретима, на обострано задовољство.

За странке

Служба за информације Историјског архива Бела Црква, пружање помоћи, пријем молби, издавање уверења, потврда, оверених преписа или копија

Рад са истраживачима и страним држављанима

Стављање на располагање архивске грађе, пружање стручне помоћи истраживачима, коришћење стручне библиотеке, израда копија

Регистратуре

Стручни надзор и заштита архивске грађе, одабирање архивске грађе и излучивање безвредног регистратурског материјала, преузимање грађе

Фондови и збирке

У депоима Архива чува се 3903 метара архивске грађе, у оквиру 657 фондова и збирки, исана је на српском, мађарском и немачком језику.