logo header arhiv

Жене у античком Риму

Жене у античком Риму

Дана 25. 6. 2021., у оквиру програма Белоцркванског карневала,  а у организацији Историјског архива Бела Црква, у изложбеној сали Архива отворена је гостујућа изложба  "Жене у античком Риму" ауторке Гордане Ковић, археолога и музејског саветника Народног музеја у Шапцу.

Ауторка Гордане Ковић осврнула се  на положај и живот жене у античком Риму  кроз  биографија неколико најзначајнијих жена римског света, на основу којих се може закључити  какав  су утицај имале на тадашње друштво. Изложба се базира на археолошким открићима, откривеним на територији данашње Србије.

За странке

Служба за информације Историјског архива Бела Црква, пружање помоћи, пријем молби, издавање уверења, потврда, оверених преписа или копија

Рад са истраживачима и страним држављанима

Стављање на располагање архивске грађе, пружање стручне помоћи истраживачима, коришћење стручне библиотеке, израда копија

Регистратуре

Стручни надзор и заштита архивске грађе, одабирање архивске грађе и излучивање безвредног регистратурског материјала, преузимање грађе

Фондови и збирке

У депоима Архива чува се 3903 метара архивске грађе, у оквиру 657 фондова и збирки, исана је на српском, мађарском и немачком језику.