logo header arhiv

Позоришна представа поводом 250 година од оснивања Банатске војне границе 27.3.2014

Позоришна представа поводом 250 година од оснивања Банатске војне границе 27.3.2014

Најава за позоришну представу (27.03 и 29.03.2014.) инспирисану истинитим догађајима, поводом 250 година од оснивања Банатске војне границе.

Аутори и организатори; Историјски архив Бела Црква, Народна библиотека - музеј, Белоцркванско аматерско позориште.

За странке

Служба за информације Историјског архива Бела Црква, пружање помоћи, пријем молби, издавање уверења, потврда, оверених преписа или копија

Рад са истраживачима и страним држављанима

Стављање на располагање архивске грађе, пружање стручне помоћи истраживачима, коришћење стручне библиотеке, израда копија

Регистратуре

Стручни надзор и заштита архивске грађе, одабирање архивске грађе и излучивање безвредног регистратурског материјала, преузимање грађе

Фондови и збирке

У депоима Архива чува се 3903 метара архивске грађе, у оквиру 657 фондова и збирки, исана је на српском, мађарском и немачком језику.