Историјски архив Бела Црква

Упутства и обрасци за странке

Радно време са странакама

Сваког радног дана (од понедељка до петкка) од  6:30 до 14:30.

Детаљне информације о поступку за подношењу захтева за остваривање личних, правних и других интереса грађана и правних лица, можете добити у просторијама Архива  или позивом на број телефона  013 851 283, локал 103, од запослених:
Илија Јовановић,
Марко Лазаревић,
Гордана Миловановић,
Дијана Анђелић,

и локал 104, запослени Жељко Комарица.

Упутство  о процедура за остваривање личних, правних и других интереса грађана и правних лица можете преузети овде:  Упутство за странке

Обрасци Захтева налазе се на десној страни овог прозора.

Служба за информације Историјског архива Бела Црква, пружање помоћи, пријем молби, издавање уверења, потврда, оверених преписа или копија

Стављање на располагање архивске грађе, пружање стручне помоћи истраживачима, коришћење стручне библиотеке, израда копија

Стручни надзор и превентивна заштита архивске грађе, одабирање архивске грађе и излучивање безвредног регистратурског материјала, преузимање архивске грађе

  • Архивска грађа
  • Топографски регистри
  • Категорисани фондови