Историјски архив Бела Црква

уторак, 15 новембар 2016 08:51

Посета ђака Школе плус и гостију из Румуније

У понедељак 14. новембра 2016. године ученици „Школе плус“ и основне школе „Атанасие Кожокару“ из Пожежене у Румунији посетили су Историјски архив Бела Цркве. 

Том приликом посетиоци су сазнали више о културно историјској баштини коју Архив чува , завичајној историји и архивској служби уопште.

Такође су видели и неке од докумената који се налазе у Архиву а обишли су и депое у којима се чува архивска грађа .

Служба за информације Историјског архива Бела Црква, пружање помоћи, пријем молби, издавање уверења, потврда, оверених преписа или копија

Стављање на располагање архивске грађе, пружање стручне помоћи истраживачима, коришћење стручне библиотеке, израда копија

Стручни надзор и превентивна заштита архивске грађе, одабирање архивске грађе и излучивање безвредног регистратурског материјала, преузимање архивске грађе

  • Архивска грађа
  • Топографски регистри
  • Категорисани фондови