Историјски архив Бела Црква

четвртак, 24 јун 2021 13:40

Белоцрквански карневал

У изложбеној Сали историјског архива Бела Црква, 24.5. 2021.  одржана је промоција електронске књиге „Белоцрквански карневали“ аутора Божидара  Живанова.

Служба за информације Историјског архива Бела Црква, пружање помоћи, пријем молби, издавање уверења, потврда, оверених преписа или копија

Стављање на располагање архивске грађе, пружање стручне помоћи истраживачима, коришћење стручне библиотеке, израда копија

Стручни надзор и превентивна заштита архивске грађе, одабирање архивске грађе и излучивање безвредног регистратурског материјала, преузимање архивске грађе

  • Архивска грађа
  • Топографски регистри
  • Категорисани фондови